Pomáháme tvořit komunitu vaší obce

Co je Občasnký Portál ?

ObčanskýPortál.cz je komunikační platforma, která každé obci nabízí vlastní přizpůsobitelné prostředí se širokou škálu prostředků, jak oslovovat, komunikovat a spolupracovat se svými občany.

Co za vás vyřešíme?

 • rychlou a efektivní komunikaci s občany
 • zvýšení informovanosti občanů
 • participaci občanů na chodu obce
 • zjednodušení správy obce
 • třídění a správu podnětů od občanů
 • prezentaci nových projektů obce
 • efektivní propojení občanů a úředníků
demo
O portálu

Jak Občanský Portál funguje?

Občan se zaregistruje do Občanského Portálu

Občan si vytvoří účet, díky kterému může portál aktivně využívat.

Občané komunikují s obcí přes portál

Komunity občanů interagují s obsahem, který na portál nahrává jejich obec.

Obec vyhodnotí získaná data od občanů

Na základě získaných dat se vedení obce může rozhodovat.

Dosažení výsledků

Vedení obce využívá poznatky získané díky zavedení Občanského Portálu ke zlepšování kvality života v obci.

Funkcionality

Na co se zaměřuje Občanský Portál?

demo

Komunikace

 • Občanský Portál nabízí obcím řadu možností jak usnadnit, zefektivnit a zpřehlednit pravidelnou komunikaci směrem k občanům.
 • Umožňuje komunikaci různými kanály s důrazem na specifické potřeby vybraných skupin obyvatelstva.
 • Nabízí možnost customizovat portál do grafického stylu obce pro posílení vizuální identity.
demo

Participace

 • Občanský Portál v sobě zahrnuje řadu nástrojů, které pomáhají aktivně zapojit občany do chodu své obce.
 • Umožňuje efektivně získávat strukturovaná data o veřejném mínění pro potřeby plánování či podporu rozhodování.
 • Přináší modul Participativního rozpočtování či Elektronických zápisů do škol a školek.
demo

Správa obce

 • Občanský Portál obcím umožňuje optimalizaci běžných činností spojených s chodem a správou obce.
 • Poskytuje nástroje usnadňující a zefektivňující proces řešení incidentů, čímž šetří čas a náklady.
 • Pomáhá občanům s orientací v různých životních situacích a automatizuje jejich propojení s odpovědnými úředníky.
Důležité výhody

Proč Občanský Portál potřebujete?

demo

Zjednodušíte komunikaci

Intuitivní rozhraní Vám umožní snadno vkládat či plánovat sdělení v různých formátech. Občanům zase neunikne žádná novinka díky notifikacím.

Zoptimalizujete procesy

Portál disponuje nástorji pro automatizované sjednávání schůzek s úředníky, správu podnětů či ticket management, čímž optimalizuje zaběhlé procesy a šetří šas.

Zvýšíte zájem o dění v obci

Občané mají díky portálu přehled o všech aktualitách a možnost zapojit se do rozhodování pomocí participativních prvků posiluje jejich vztah k obci

Zapojíte své občany

Díky řadě různých nástrojů, ať se jedná o participativní rozpočtování, pocitové mapy, ankety či dotazníky získáte od občanů cenné podněty využitelné pro rozvoj obce.

Půjdete v souladu s trendy

Zavádění portálů obcí patří k současným trendům a podporovaným aktivitám, například v souladu s Místní Agendou 21 či dle Ministerstva pro místní rozvoj.

Přizpůsobíte si ho na míru

Občanský Portál se Vaší obci maximálně přizpůsobí. Ať jde o jeho sladění do barev obce, tak zároveň o specifikaci jeho funkcí. Vyberete si pouze takové moduly, které odpovídají Vašim potřebám.

Podrobné informace

Stáhněte si informační prezentaci Občanského Portálu

Stáhnout prezentaci Občanského portálu
Poznejte nás

Tvůrci Občanského Portálu

demo

Ing. Adam Palát

CEO, Co-Founder
demo

Bc. Dominik Šnýdr

CDO, Co-Founder
demo

Jan Vejvar

CTO, Co-Founder
demo

Jakub Kotas

CBO, Co-Founder

Chtěli byste Občanský Portál i ve vaší obci?

Máte další dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.